2% pre Plusko

Vďaka vašim dvom percentám rozvíjame mladých ľudí a spoločne tvoríme nové príbehy

 

2% z vašich daní sú čiastka, ktorou môžete podporiť dobrú vec či zaujímavý nápad, ktoré pomáhajú iným. Práve pri poukázaní 2% máte jedinečnú šancu rozhodnúť, ako bude naložené s vašimi daňami. Nenechajte svoje 2% prepadnúť štátu a sami rozhodnite, čo alebo koho podporia. Inšpiráciu, komu poslať svoje 2%, nájdete na stránke rozhodni.sk.

Ak veríte, že rozvoj mladých ľudí je tá správna cesta k lepšiemu svetu, budeme radi, keď svoje 2% dáte práve Plusku a dáte vedieť o tejto možnosti aj svojim priateľom. Prečo? O tom sa dočítate nižšie.

Sme Plusko...

Sme Mládežnícka organizácia Plusko, teda nezisková mimovládna organizácia pôsobiaca na poli mládežníckej práce už 17 rokov. Našou víziou sú aktívni mladí ľudia, otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať. Pracujeme so zážitkom, rozvíjame mladých ľudí, podporujeme ich sebavedomie a motivujeme ich k aktívnemu pôsobeniu v spoločnosti.

Financie z 2% nám pomôžu posilňovať vzťah mladých k prírode, budovať ich sebavedomie a kritické myslenie, pomenovať a pracovať so svojimi pocitmi, rozvíjať vzájomnú spoluprácu, prekonávať sa a mnoho iného.

Späť nahor

Ako poukázať 2% z vašich daní Plusku?

Presný postup závisí od toho, či ste zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (resp. si podávate daňové priznanie samostatne) alebo právnická osoba.

Toto je postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov.

 1. Najneskôr do 15. 2. 2019 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

  Použije sa tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania. K dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF.

 2. V Žiadosti požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov

  ... vyplnením bodu VII v Žiadosti: "Žiadam – nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)." (prečiarknutím slova "nežiadam") K dispozícii je tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 3. Čakať, kým prídu papiere :)
 4. Z Potvrdenia zistiť údaje:

  • Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
  • Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
  • Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní

  Môžete poukázať až 3% z vašich daní - a to v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku "odpracovali" aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie (resp. potvrdenia - od organizácie aj od vás, dobrovoľníka) - tieto sa prikladajú k Vyhláseniu.

 5. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

  Údaje o prijímateľovi – Plusku – už sú v našom Vyhlásení predvyplnené – stiahnuť Vyhlásenie vo formáte pdf

 6. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 1.5.2019 na príslušný daňový úrad

  Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.

 7. Hotovo. Ďakujeme!

Toto je postup pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie.

 1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní

  3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku "odpracovali" aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.

 2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje Pluska sú:

  IČO:
  36071439
  SID:
  nie je potrebné
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Názov:
  Mládežnícka organizácia Plusko
  Sídlo:
  Lachova 32, 851 03, Bratislava

 3. Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1,5% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní. Prehľadne spísané tieto možnosti nájdete na stránkach rozhodni.sk

Identifikačné údaje Pluska:

IČO:
36071439
SID:
nie je potrebné
Právna forma:
Občianske združenie
Názov:
Mládežnícka organizácia Plusko
Sídlo:
Lachova 32, 851 03, Bratislava

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5% z vášho zisku práve nám? To je pre nás skvelá správa :) Napíšte nám na petra.kolnikova(zavináč)plusko(bodka)net, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

Späť nahor

Dôležité termíny

15. február 2019 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2016
31. marec 2019 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP
30. apríl 2019 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)

Späť nahor

Ako nás podporiť inak?

 • Máte záujem podporiť konkrétnu zážitkovú akciu – materiálovo či finančne?
 • Môžete nám poskytnúť spotrebný office materiál – čisté aj farebné papiere, papiere na flipchart, fixky, nožnice, krycie papierové pásky...?
 • Kreatívny materiál? Temperky, gorálky, farby na sklo, prebytok bublinkovej fólie?
 • Viete nám pomôcť získať veľký vojenský stan?
 • Stavebný materiál, farby, krytiny...?
 • Kostýmy, špeciálne rekvizity a iné vychytávky?

Stačí sa ozvať na 2percenta@plusko.net

Späť nahor

Ako to dopadlo v roku 2018?

Financie z poukázaných dvoch percent z daní prichádzajú na účty organizácií postupne, a tak chvíľu trvá, než je možné jasne povedať, akú čiastku Plusko získalo. Minulý rok (2018) to vďaka vám bolo krásnych 7 029 eur. Ďakujeme. Využijeme ich zodpovedne.

Späť nahor


IČO:
36071439
SID:
nie je potrebné
Právna forma:
Občianske združenie
Názov:
Mládežnícka organizácia Plusko
Ulica:
Lachova
Číslo:
32
PSČ:
85103
Obec:
Bratislava